Srdečně Vás zveme na bohoslužby, které se konají každou neděli v kostele v Uhříněvsi od 9.00 hodin, a v Říčanech v domě Senior od 11.00 hodin.

Každou 1. neděli v měsíci jsou bohoslužby s večeří Páně,  každou 2. neděli v měsíci jsou v Uhříněvsi bohoslužby s dětmi. Každou neděli nabízíme pro děti "nedělní školu" - seznamování s biblickými příběhy.

 

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli. Českobratrská církev evangelická vznikla spojením dvou protestantských církví, reformované (helvétské) a luterské (augsburské), na území Čech a Moravy v roce 1918. Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja. (Žalm 117)

Novinky z církve

Dopis synodu ČCE papeži Františkovi

24.05.2016 10:53
DOPIS PAPEŽI FRANTIŠKOVI Loni přijal papež František delegaci z České republiky, v níž...

Vyjádření Synodní rady ČCE k útoku vandalů na Diakonii ČCE

29.04.2016 20:56
VYJÁDŘENÍ SYNODNÍ RADY ČCE K ÚTOKU VANDALŮ NA DIAKONII ČCE Cílem organizovaného útoku vandalů na...

Chcete pomoci uprchlíkům?

02.12.2015 09:18
  CHCI POMOCI UPRCHLÍKŮM Jak to mohu...

Prohlášení synodu k současné situaci

28.11.2015 13:58
PROHLÁŠENÍ SYNODU ČCE K SOUČASNÉ SITUACI Nebojte se a zmužile sobě počínejte! Jsme šokováni...